Sådan gør vi, hvis du har en større virksomhed:

Vi hjælper dig med at gøre din virksomhed skarp i kundernes bevidsthed – det er det, der hedder branding. Og vi giver dig et økonomisk og strategisk overblik, så du ved, hvor du står, og hvad du skal gøre fremover. Du får en overskuelig køreplan over hvordan du udvikler din virksomhed – og hvordan du skal kommunikere dine værdier. Og dine medarbejdere har været involveret hele vejen og har fuldt ejerskab til beslutningerne – og er super motiverede.

1. Terminalen

Vi starter med at definere hvad I står for og hvilke signaler I sender til jeres kunder. Det gør vi med et Brandingseminar med deltagelse af ledelse og alle medarbejdere. Sammen arbejder vi os frem til den sætning, der bliver jeres brandingplatform… og mission.

2. Gaten

Vi holder Strategiseminar med ledelsen og finder ud af, hvor vi skal hen (visionen) – og hvilke mål vi går efter. Missionen fandt vi på Brandingseminaret.

3. Flyveturen

Vi afholder opsamlingsseminar med ledelsen og medarbejdergrupperne. Medarbejderne bliver præsenteret for ledelsens bud på hvor, vi skal hen (visionen) og det endelige mål (strategien). Medarbejderne kommer med deres bud på, hvordan målet kan nås. De udformer selv en køreplan for afdelingerne. Eriksen+Leerskov og ledelsen arbejder forslagene igennem.

4. Landingen

Vi slutter med et velkomstseminar. Ledelse og medarbejdere deltager. Ledelsen præsenterer løsningen og byder velkommen til den nye destination.

Kontakt os for et uforpligtende møde

13 + 1 =

Trine Leerskov
+45 4294 0130
trine@eriksenogleerskov.dk

Frank Eriksen
+45 6166 1247
frank@eriksenogleerskov.dk

Eriksen+Leerskov ApS
Gl. Rønnevej 17A
3730 Nexø
eriksenogleerskov.dk

Eriksen+Leerskov ApS. CVR: 41015489

Eriksen+Leerskov ApS. CVR: 41015489